A magyar „vészkorszak” kutatói

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) 2009-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával, civil kezdeményezésként, azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a magyar történelem legsötétebb korszakának eseményeit. Munkánk során igyekszünk feldolgozni az 1944 után a Szovjetúnióba került politikai rabok, hadifoglyok és internáltak történetét. Gyűjtjük az emlékeket, publikációkat. Előadásokat, konferenciákat szervezünk és magyarországi egyetemeken „Gulág” szemináriumokat tartunk. Tagjaink között neves magyar és külföldi professzorok, tanárok, túlélők és azok leszármazottai is megtalálhatóak. Közösségünk szoros kapcsolatot tart fent miskolci partner intézményekkel és szervezetekkel a Szovjetúnióba elhurcoltak emlékének ápolása érdekében. Partnereink 2012-ben: MTA MAB Történettudományi Munkabizottsága, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Lévay József Közművelődési Egyesület, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre. Támogatóink 2012-ben: Emberi Erőforrás Minisztérium, Miskolc Megyei Jogú Város (Kulturális Mecénás Alap).

A támogatásoknak és a széleskörű össze fogásnak köszönhetően egyesületünk 2012-ben sikeres és eredményes munkát tudott végezni. Pontokba szedve emelném ki egyesületünk legfontosabb programjait.

 1. Programok:
 2. 2012. február 25. szombat

GKNT közgyűlés

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

Helyszín: Budapest, Honvéd tér

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága rendszeresen részt vesz Budapesten a Honvéd téren megrendezésre kerülő Gulág megemlékezésen. Egyesületünk a rendezvényt követően a Gulág Alapítvány tagjaival közös gyűlést tartott a Honvéd tér közelében található Rokfort étteremben. Nyilvános közgyűlésünkön előkészítettük a Miskolci Egyetem BTK Történeti Intézetében megtartandó szemináriumunkat és a 2012. április 11-12-13-án megrendezésre kerülő konferenciánkat.

 

 1. 2012 Gulágkutató szeminárium (Tavaszi félév) ME-BTK Történelem Intézet

Helyszín: Miskolc ME-BTK Történettudományi Intézet

Terepmunka: Felsőzsolca, Szerencs-Ond és Rátka

Kunt Gergő és Majorszki András irányításával öt egyetemi hallgató bevonásával kutatószemináriumot szerveztünk. A kutatás középpontjában az Észak Magyarországi „málenkij robot” események feltárása állt. A legjobb egyetemista kutató, lehetőséget kapott, hogy munkájának eredményeit bemutassa az áprilisi GKNT konferencián.

 

 1. 2012. április 11. GKNT konferencia és közgyűlés

Helyszín: Miskolc, MTA MAB Székház

A program:

 1. április 11. Délelőtti szekció
900–1000 Regisztráció

 

1000–1040 Megnyitó, köszöntések

Molnár Péter, Miskolc MJ Város Önkormányzatának képviselője az Oktatási, Kulturális, turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke

Gyulai Éva, ME-BTK TTI Igazgatója

Majorszki András, GKNT elnöke

 

1040–1100 Várdy Béla: A Gulág megszületése, kifejlődése és mibenléte
1100–1120 Vladimir Rott: Ne felejtsünk! Visszaemlékezés a Gulágra
1120–1140 Bognár Zalán: Sztálin 1944. december 16-ikai határozatának végrehajtása a Kárpát-medencében
1140–1200 Szünet
1200–1220 Barabás László: Gulág és málenkij robot
1220–1240 Stark Tamás: Magyar civilek elhurcolása a Szovjetunióba, különös tekintettel a budapesti deportálásokra
1240–1300 Várdy Huszár Ágnes: A Gulágról hazajöttek visszaemlékezései mint történelmi források
1300–1330 Vita, hozzászólások

 

 

 

 1. április 11. Délutáni szekció
1500–1520 Molnár D. Erzsébet: Kárpátaljai magyarok a donbászi munkaszolgálaton
1520–1540 Murádin János Kristóf: Málenkij robot – Kolozsváriak szovjet fogságban 1944–1948
1540–1600 Máthé Áron: A szovjet fogság képe a kommunista diktatúra idején
1600–1620 Kunt Gergely: „A kommunisták azért nehezteltek rám, mert Hitler idején nemzeti szocialistának vallottam magam” – avagy egy világkép és mozgatórugói
1620–1640 Simon Gábor: Nyíregyháza és a Gulág
1640–1700 Majorszki András: Ondiak (Zemplén m.) kényszermunkán a Szovjetunióban 1945–1947
1700–1720 A Gulág-szeminárium legjobb dolgozata (Iván Eszter)
1720–1800 Vita, hozzászólások, a konferencia zárása

 

Kísérő rendezvények:

 1. április 12. csütörtök 9. 30- 11.00.

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

Miskolc Fényi Gyula tér 2-12.

Helyszín: Szent Ignác épület, Fényi Gyula terem

Programok: Előadások, műhelybeszélgetés a Gulagról

Várdy Huszár Ágnes és Várdy Béla professzorok,

Duquesne Egyetem, Pittsburgh, USA

Kamarakiállítás: Szovjet fogságban – Emlékek Dr. Gyermek László rabságának idejéből (Budapesti Történeti Múzeum kiállítása, tablókon)

 

 1. április 13. péntek 16.30-18.00.

Nyilas Misi Ház, Lévay József Közművelődési Egyesület

Miskolc Kossuth u. 17.

Helyszín: Oratórium

Program: Előadás és filmvetítés: Gulyás Gyula filmrendező

Részletek Gulyás Gyula „Málenkij robot” (1987-1989) c. dok.filmből. Beszélgetés a rendezővel.

 

Elképzeléseinknek megfelelően, színvonalas és gazdag programot felvonultatva sikerült konferenciánkat megrendezni. A rendezvény fő napján 2012. április 11-én Szerdán a MTA-MAB Székházában a téma jeles kutatói tartottak előadásokat. A magyarországi kutatók mellett Ukrajnából, Romániából, Ausztriából, Kanadából és az Egyesült Államokból is érkeztek tudósok. Programunk a maga nemében egyedülálló és hiánypótló Magyarországon! A konferenciát követően Egyesületünk nyilvános közgyűlést tartott, amelyen meghatároztuk legfontosabb célkitűzéseinket.

 

 1. 2012 Október 13. szombat Gulág Megemlékezés

GKNT elnökségi találkozó

Helyszín: Budapest, Honvéd tér

A Gulágon történ eseményekre és a magyar áldozatokra minden év október második hétvégéjén emlékeznek meg a Gulág Alapítvány tagjai. Erre a programra egyesületünk tagjai is meghívást kaptak. Az emlékműnél mi is elhelyeztük koszorúnkat. A rendezvényt követően GKNT elnökségi találkozót szerveztünk, amelyen a Gulág Alapítvány vezetői is részt vettek. A megbeszélésen ismételten megerősítettük együttműködési szándékunkat.

 

 1. 2012. November 13. Gulág-nap

Helyszín: Miskolci Egyetem

A Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileuma alkalmából a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézete és a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága Gulág-napot szervezett. A Gulág-nap fővédnöke: Illésné Kovács Mária dékán asszony volt. A program első részében került bemutatásra Zsíros Sándor A GKNT alapító elnökének szöveggyűjteménye, melynek címe: „Szemelvények a Gulágok memoárirodalmából.” Ezt követően Horváth Zita történész, dékánhelyettes és Molnár Péter, Miskolc MJ Város Önkormányzatának képviselője az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság Elnöke köszöntötték a vendégeket. A népes hallgatóság a köszöntők után Tatjana Guszarova a moszkvai Lomonoszov Egyetem tanárának előadását hallgathatta meg. A magyarul jól beszélő professzor asszony színes és érdekes előadásával lenyűgözte a diákokat, egyetemi hallgatókat és tanárokat.

 

 1. 2012. November 22-23-24. Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének Konferenciája.

Helyszín: Pécs, Megyeháza

A magyarországi „málenkij robot” kutatás élenjáró csoportja a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre. Az egyesület elnöke Matkovits Kretz Eleonóra meghívásának eleget téve a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága is képviseltette magát a rendezvényen. A három napos programon a magyar és német előadók mellett orosz és ukrán kutatók is előadást tartottak a témában. Egyesületünket Molnár Erzsébet GKNT titkár, Zsíros Sándor GKNT alapító elnök, Majorszki András GKNT elnök és Majorszkiné Kassét Nikoletta képviselte.

 

 1. Ismeretterjesztés

Zsíros Sándor GKNT alapító elnök 2011-ben kezdte el „Szemelvények a Gulágok memoárirodalmából” című szöveggyűjtemény szerkesztését. Rengeteg kézirat, napló és könyv áttanulmányozása után 2012-ben lezárult a szerkesztői munka. Támogatóinknak köszönhetően (Emberi Erőforrás Minisztérium, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Miskolc, Kulturális Mecénás Alap, Felsőzsolca, Örökségünk Alapítvány) sikerült kiadni a könyvet! Pécs (100 db.), Miskolc (80 db.) és Felsőzsolca (10 db.) minden oktatási intézményébe eljuttattuk a szöveggyűjteményt. A célunk az, hogy minden magyarországi iskola könyvtárába bekerüljön ez a tartalmában, formájában és témájában egyedülálló kiadvány.

 

III. Kapcsolattartás Gulágkutatókkal Magyarországon és Külföldön.

A Gulágkutatás Magyarországon annak ellenére, hogy neves kutatók foglalkoznak a témával, gyermekcipőben jár. Múzeumok, Intézetek, Egyetemek foglalkoznak a problémakörrel a kutatás szervezésének szakmai irányításának azonban nincs összehangolt koncepciója. Ma Magyarországon a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága az egyetlen szerveződés, amely a téma kutatóit összegyűjti. Az egyesület tevékenysége a határokon is átível, ezzel is igyekszünk a kutatás színvonalát növelni. A Gulágkutatókkal való kapcsolattartás az alapja munkánknak.

 

 1. Kutatószeminárium szervezése a Miskolci Egyetem BTK Történelemtudományi Intézettel és a Kulturális Antropológia Intézetéttel közösen. Terepmunka és adatgyűjtés.

Színvonalas szakmai munka elképzelhetetlen az Egyetemekkel való együttműködés nélkül. Ezért választotta székhelyéül egyesületünk a Miskolci Egyetem BTK Történelemtudományi Intézetét. Egyesületünk kapcsolatai révén segíti a szakmai munkát a Miskolci Egyetemen, kutatószemináriumokat, előadásokat szervez. A téma feltárása, újabb kutatásokat igényel, amelyek az egyetemisták bevonásával tovább erősíthetőek. 2012-ben a ME-BTK Történettudományi Intézetével közösen Tavasszal egy kutatószemináriumot, míg ősszel egy GULÁG napot szerveztünk. 2013. Február 22-én a ME-BTK Kulturális Antropológia Intézet indít el egy „málenkij robot” kutatószemináriumot. A rendszeres munka eredményeként, Miskolc jelentős Gulágkutató központtá vált.

 

 1. A 2012. április 11-én megtartott,  Gulágkutatók Nemzetközi Társaságánkak Nemzetközi Konferenciáján elhangzott előadások publikálása a Múlt-Kor történelmi magazinnal együttműködve.

Egyesületünk fennállásának legkomolyabb konferenciáját szervezte meg 2012. április 11-én, Miskolcon az MTA-MAB Székházban. 15 előadó mellett kiállítás, filmvetítés, fórum és közgyűlés is kapcsolódott programunkhoz. A konferencián elhangzott előadásokat terveink szerint a nyáron megjelenő Múlt-Kor internetes magazinban publikálnánk. Bartal Csaba Főszerkesztő úrral, ezzel kapcsolatosan most zajlanak a tárgyalások.

 

VII. A Gulág eseményeinek bemutatása Miskolcon, együttműködő partnereink támogatásával iskolákban, közösségi házakban.

Miskolcon folyamatosan bővül együttműködő partnereink köre. A téma iránt érdeklődő iskolák, intézmények, egyesületek segítségével további ismeretterjesztő munkát végezhetünk.

Ez a munka folyamatosan zajlik, kutatóink, előadóink rendszeresen tartanak előadásokat, vetítéseket a város különböző intézményeiben.

 

VIII. Megemlékezések szervezése Miskolcon és B-A-Z megyében a „málenkij robottal” kapcsolatosan. Koncertek, kiállítások szervezése.

A „málenkij robotról” való megemlékezés szintén fontos feladatunk, Miskolc és B-A-Z megyét súlyosan érintették az elhurcolások. Szinte nincs olyan település ahol ne történtek volna elhurcolások! Ezért a konferenciáinkhoz előadásainkhoz szorosan kapcsolódva megemlékezéseket is tartunk. Legutóbb Miskolcon, Diósgyőrben 2013. január 23-án emlékeztünk meg az elhurcoltakról.

 

 1. 2013. Április 26-27-28. Gulágkutatók Nemzetközi Társaságánkak Nemzetközi Konferenciája, Miskolc Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának legfontosabb eseménye a minden évben megrendezésre kerülő Nemzetközi Konferencia. 2013-ban rendezvényünk a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban kerül lebonyolításra. Konferenciánk fókuszában a „málenkij robot” közelgő 70. évfordulója ál. Terveink szerint létrehozunk egy „málenkij robot” Emlékbizotságot,  amely a 2014-2015-ben koordinálja és szervezi majd a megemlékezéseket.

 

 1. Pályázatok

A  Gulágkutatók Nemzetközi Társasága nevében 2012-ben két pályázatot adtunk be. Mindkét pályázatot megnyertük!

 1. Miskolc MJ Város (Kulturális Mecénás Alap) 150.000 Ft. A megnyert összeget működésre, könyvkiadásra, GULAG-nap szervezésre fordítottuk 2012. második felében.
 2. Emberi Erőforrás Minisztériuma NEA (Rendkívüli támogatás) 500.000 Ft. A pályázati forrást 2013 első felében informatikai fejlesztésre, működésre, könyvkiadásra, logó készítésre, reklámanyagok összeállítására és konferencia szervezésre fordítjuk.

 

XII. Adminisztráció

Egyesületünk eredményes működéséhez az adminisztrációs feladatok elvégzése elengedhetetlenül fontos. 2012-ben a következő feladatokat sikerült elvégezni:

 1. GKNT Tisztújítás. Miskolci Törvényszék (Kb. 6 hónap alatt sikerült lezárni a folyamatot!)
 2. GKNT Közhasznúsági jelentés 2011.
 3. GKNT Költségvetés, adóbevallás NAV 2011.
 4. GKNT Statisztikai hivatalnak beadandó információk 2011
 5. GKNT pályázati elszámolás 2012 (Miskolc, Kulturális Mecénás Alap)

 

 1. Média szereplés

Miskolc TV: Bognár Zalán, Stark Tamás, Majorszki András

ECHO TV : Zsíros Sándor

Szt. István Rádió: Zsíros Sándor, Majorszki András

Hír Tv: Máthé Áron, Majorszki András

Reményeim szerint az elkövetkező időszakban tovább tudjuk építeni, fejleszteni egyesületünket magyarországi és külföldi partner intézmények, egyesületek, szervezetek és támogatók bevonásával.

Miskolc, 2013. január 31.                                                                   Majorszki András

Gulágkutatók Nemzetközi Társasága

elnök