A magyar „vészkorszak” kutatói

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) 2009-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával, civil kezdeményezésként, azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a magyar történelem legsötétebb korszakának eseményeit. Munkánk során igyekszünk feldolgozni az 1944 után a Szovjetúnióba került politikai rabok, hadifoglyok és internáltak történetét. Gyűjtjük az emlékeket, publikációkat. Előadásokat, konferenciákat szervezünk és magyarországi egyetemeken „Gulág” szemináriumokat tartunk. Tagjaink között neves magyar és külföldi professzorok, tanárok, túlélők és azok leszármazottai is megtalálhatóak. Közösségünk szoros kapcsolatot tart fent miskolci partner intézményekkel és szervezetekkel a Szovjetúnióba elhurcoltak emlékének ápolása érdekében. Partnereink 2013-ben: MTA MAB Történettudományi Munkabizottsága, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kulturális Antropológia Intézet, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Lévay József Közművelődési Egyesület, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre. Támogatóink 2013-ben: Emberi Erőforrás Minisztérium (NEA), Miskolc Megyei Jogú Város (Kulturális Mecénás Alap).

A támogatásoknak és a széleskörű össze fogásnak köszönhetően egyesületünk 2013-ben sikeres és eredményes munkát tudott végezni. Pontokba szedve emelném ki egyesületünk legfontosabb programjait.
I.  A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának programjai 2013-ban
 1. 2013. Január 23. Miskolc-Diósgyőr

  Megemlékezés a „málenkij robot” miskolci áldozatairól Diósgyőrben. Egyesületünket Zsíros Sándor alapító elnök és Majorszki András elnök képviselte.

 2. 2013. Február 22. Miskolc

  Miskolci Egyetem BTK Kulturális Antropológia Intézetével közösen Gulágkutató szeminárium szervezése. A program előadói Dr. Stark Tamás és Dr. Bognár Zalán voltak. A szeminárium hallgatói több településen végeztek feltáró, kutató munkát. A szeminárium vezetője Osgyáni Gábor kulturális antropológus.

 3. 2013. Február 23. Budapest, Honvéd tér

  Koszorúzás és megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából majd ezt követően elnökségi ülés. Az elnökség egyeztetett a tavaszi GKNT konferencia programjával kapcsolatosan.

 4. 2013. Február 25. Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

  Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján (Zsíros Sándor „Szemelvények a GULAGOK memoár irodalmából” c. könyv bemutatása).  A miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium iskolai megemlékezésén 500 diák előtt mutatta be legújabb könyvét Zsíros Sándor Gulágkutató. A 45 perces megemlékezés az intézmény templomában került lebonyolításra. Az előadás nagy sikert aratott a tanárok és a diákok körében.

 5. 2013. Április 22-23-24. GKNT Konferencia

  „Málenkij robot” Emlék, emlékezet, megemlékezés

  1. nap 2013. Április 22.(Ismeretterjesztő előadás), Miskolc, Nyilas Misi Ház
  (Zsíros Sándor „Szemelvények a GULAGOK memoár irodalmából” c. könyv bemutatása)

  2. nap 2013. Április 23. GKNT Konferencia 2. nap (Tudományos Konferencia), Miskolc, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

  3. nap 2013. Április 24. GKNT Konferencia 3. nap (Megemlékezés), Miskolc, Jezsuita Templom

  “Málenkij robot” – Emlék, emlékezet, megemlékezés címmel szervezett április végén három napos nemzetközi konferenciát Miskolcon a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) és a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Történelemtudományi Intézete. A GKNT nyilvános közgyűlésén eldöntötte: a” Málenkij robot” 70. évfordulója alkalmával emlékbizottságot hoz létre. Jövőre lesz ugyanis hetven éve annak, hogy az 1944-ben Magyarországra bevonuló szovjet haderő elkezdi a magyar és német nemzetiségű polgári lakosság tömeges elhurcolását. A túlélők elbeszélése szerint arról volt szó, hogy csupán egy “kis munkára” viszik őket, ez azonban több évig tartó nehéz “rabságot” jelentett.

  Az értekezleten bemutatták a GKNT alapító elnökének, Zsíros Sándornak Szemelvények a Gulágok Memoárirodalmából  című könyvét, majd Majorszki András, a társaság elnöke tartott előadást. Stark Tamás, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főmunkatársa a GULAG és GUPVI táborrendszer megítéléséről beszélt a nemzetközi tudományos életben, míg  Bognár Zalán, a Károli Gáspár Református Egyetem docense a „Málenkij robot” kutatási és közfelfogási problematikáiról értekezett.

  Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Szolyvai Emlékparkbizottság felelős titkára a Gulág- és „Málenkij robot”-kutatás kárpátaljai eredményeit ismertette, Molnár D. Erzsébet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Lehoczky Tivadar Intézet tanára pedig a magyar és német nemzetiségű lakosok deportálásának történetéről számolt be.

  Kolozsvárról Benkő Levente, a Művelődés kulturális folyóirat szerkesztője, magánkutató és Murádin János Kristóf, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa tartott előadást az erdélyi eseményekről.  Előbbi a magyarok és németek nemzetiségi alapú, 1944 őszén történő romániai internálását foglalta össze, utóbbi a kolozsvári magyar civilek elhurcolását ismertette a konferencia résztvevőivel.

  A rendezvényen bemutatkoztak továbbá a téma feltárásában szerepet vállaló, szervezetek, önkormányzatok és egyházak is.

  A konferencia legjelentősebb eseménye „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015 megalakulása. (2013. Április 23.)

6.      2013. Október 12. Budapest, Honvéd tér
Megemlékezés a Gulág áldozatairól. Egyesületünket Erdődi Levente budapesti tagtársunk képviselte.
7.    2013. október 26. Budapest, Párbeszéd Háza GKNT elnökségi ülés
Az elnökségi megbeszélés témái:
 • „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015.
 • Eredményes és eredménytelen pályázatok
 • A Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának programjai 2014-ben
 • „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015 program tisztségviselőinek megválasztása.

Elnök: Dr. Stark Tamás, Társelnök Dr. Bognár Zalán, Program koordinátor: Majorszki András, Társadalmi kapcsolatokért felelős munkatárs dr. Máthé Áron.

8. 2013. November 22-23-24. Pécs, A Szovjetunióba Elhurcoltak Emléknapja, Konferencia és Megemlékezés. (Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre)
A magyarországi „málenkij robot” kutatás élenjáró csoportja a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre. Az egyesület elnöke Matkovits Kretz Eleonóra meghívásának eleget téve a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága is képviseltette magát a rendezvényen.
Egyesületünket Dr. Bognár Zalán alelnök és Majorszki András elnök képviselte. A Konferencia záró előadásán Majorszki András ismertette a „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015 programját és terveit.
2013. December 17. Budapest, A „Málenkij robot” Emlékbizottság 2014-2015 vezetőinek találkozója. Bemutatkozó látogatás az emberi erőforrások Minisztériumában.
A „Málenkij robot”Emlékbizottság 2014-2015 vezetői Dr. Stark Tamás Elnök, Dr. Bognár Zalán Társelnök valamint Matkovits Kretz Eleonóra a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének Elnöke és Majorszki András GKNT Elnöke szakmai megbeszélést tartottak. Majd bemutatták programjukat az Emberi Erőforrások Minisztériumában.
II. Ismeretterjesztés
Zsíros Sándor GKNT alapító elnök 2011-ben kezdte el „Szemelvények a Gulágok memoárirodalmából” című szöveggyűjtemény szerkesztését. Rengeteg kézirat, napló és könyv áttanulmányozása után 2012-ben lezárult a szerkesztői munka. Támogatóinknak köszönhetően (Emberi Erőforrás Minisztérium, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre, Miskolc, Kulturális Mecénás Alap, Felsőzsolca, Örökségünk Alapítvány) sikerült kiadni a könyvet! Pécs (100 db.), Miskolc (80 db.) és Felsőzsolca (10 db.) minden oktatási intézményébe eljuttattuk a szöveggyűjteményt. A célunk az, hogy minden magyarországi iskola könyvtárába bekerüljön ez a tartalmában, formájában és témájában egyedülálló kiadvány. 2013-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumának (NEA) és a Miskolc MJV (Mecénás) támogatásainak köszönhetően a miskolci egyházi iskolákba is eljuttathatjuk kutatónk könyvét.
III. Kapcsolattartás Gulágkutatókkal Magyarországon és Külföldön.
A Gulágkutatás Magyarországon annak ellenére, hogy neves kutatók foglalkoznak a témával, gyermekcipőben jár. Múzeumok, Intézetek, Egyetemek foglalkoznak a problémakörrel a kutatás szervezésének szakmai irányításának azonban nincs összehangolt koncepciója. Ma Magyarországon a Gulágkutatók Nemzetközi Társasága az egyetlen szerveződés, amely a téma kutatóit összegyűjti. Az egyesület tevékenysége a határokon is átível, ezzel is igyekszünk a kutatás színvonalát növelni. A Gulágkutatókkal való kapcsolattartás az alapja munkánknak.
 IV. Kutatószeminárium szervezése a Miskolci Egyetem BTK Történelemtudományi Intézettel és a Kulturális Antropológia Intézetéttel közösen. Terepmunka és adatgyűjtés.
Színvonalas szakmai munka elképzelhetetlen az Egyetemekkel való együttműködés nélkül. Ezért választotta székhelyéül egyesületünk a Miskolci Egyetem BTK Történelemtudományi Intézetét. Egyesületünk kapcsolatai révén segíti a szakmai munkát a Miskolci Egyetemen, kutatószemináriumokat, előadásokat szervez. A téma feltárása, újabb kutatásokat igényel, amelyek az egyetemisták bevonásával tovább erősíthetőek. 2012-ben a ME-BTK Történettudományi Intézetével közösen Tavasszal egy kutatószemináriumot, míg ősszel egy GULÁG napot szerveztünk. 2013. Február 22-én a ME-BTK Kulturális Antropológia Intézet indított el egy „málenkij robot” kutatószemináriumot. A rendszeres munka eredményeként, Miskolc jelentős Gulágkutató központtá vált.
VI. A Gulág eseményeinek bemutatása Miskolcon, együttműködő partnereink támogatásával iskolákban, közösségi házakban.
Miskolcon folyamatosan bővül együttműködő partnereink köre. A téma iránt érdeklődő iskolák, intézmények, egyesületek segítségével további ismeretterjesztő munkát végezhetünk.
Ez a munka folyamatosan zajlik, kutatóink, előadóink rendszeresen tartanak előadásokat, vetítéseket a város különböző intézményeiben.
VII. Megemlékezések szervezése Miskolcon és B-A-Z megyében a „málenkij robottal” kapcsolatosan. Koncertek, kiállítások szervezése.
A „málenkij robotról” való megemlékezés szintén fontos feladatunk, Miskolc és B-A-Z megyét súlyosan érintették az elhurcolások. Szinte nincs olyan település ahol ne történtek volna elhurcolások! Ezért a konferenciáinkhoz előadásainkhoz szorosan kapcsolódva megemlékezéseket is tartunk. Legutóbb Miskolcon, Diósgyőrben 2014. január 26-án emlékeztünk meg az elhurcoltakról.
VIII. Pályázatok
A  Gulágkutatók Nemzetközi Társasága nevében 2013-ban négy pályázatot adtunk be. Ebből két pályázatot megnyertünk meg!
 1. Miskolc MJ Város (Kulturális Mecénás Alap) 50.000 Ft. A megnyert összeget könyvkiadásra, „Málenkij robot”emléknap szervezésre, szórólap és plakátkészítésre fordítottuk 2013. második felében.
 2. Emberi Erőforrás Minisztériuma NEA (Működési támogatás) 250.000 Ft. A pályázati forrást 2013 második felében informatikai fejlesztésre, működésre, könyvkiadásra, logókészítésre, reklámanyagok összeállítására és konferenciaszervezésre, működésre fordítottuk..
Sajnos nem nyertek az Emberi Erőforrás Minisztériumához beadott NEA (Program) pályázataink.
IX. Adminisztráció
Egyesületünk eredményes működéséhez az adminisztrációs feladatok elvégzése elengedhetetlenül fontos. 2012-ben a következő feladatokat sikerült elvégezni:
 1. GKNT Közhasznúsági jelentés 2012, 2013.
 2. GKNT Költségvetés, adóbevallás NAV 2012.
 3. GKNT Statisztikai hivatalnak beadandó információk 2012.
 4. GKNT pályázati elszámolás 2013 (Miskolc, Kulturális Mecénás Alap) Emberi Erőforrás Minisztériuma NEA (Működési támogatás)
X. Média szereplés
https://eurocom.wordpress.com/2013/05/06/malenkij-robot-emlekbizottsag-alakult-karpat-medencei-osszefogassal-szabadsag/
http://www.magyarhirlap.hu/gulagkutatok-konferenciaja-miskolcon
Konferencia beszámolók, riportok: Duna TV, Irány TV, Miskolc TV
Reményeim szerint az elkövetkező időszakban tovább tudjuk építeni, fejleszteni egyesületünket magyarországi és külföldi partner intézmények, egyesületek, szervezetek és támogatók bevonásával.
Miskolc, 2014. január 31.                                                             Majorszki András
                                                                               Gulágkutatók Nemzetközi Társasága, elnök