Gulágkutatók Nemzetközi Társasága
A magyar „vészkorszak” kutatói

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága (GKNT) 2009-ben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának támogatásával, civil kezdeményezésként, azzal a céllal jött létre, hogy feltárja a magyar történelem legsötétebb korszakának eseményeit. Munkánk során igyekszünk feldolgozni az 1944 után a Szovjetúnióba került politikai rabok, hadifoglyok és internáltak történetét (GULAG, GUPVI, „Málenkij robot”). Gyűjtjük az emlékeket, publikációkat. Előadásokat, konferenciákat, megemlékezéseket szervezünk és magyarországi egyetemeken „Gulág” szemináriumokat tartunk. Tagjaink között neves magyar és külföldi professzorok, tanárok, túlélők és azok leszármazottai is megtalálhatóak. Közösségünk szoros kapcsolatot tart fent partner intézményekkel és szervezetekkel a Szovjetúnióba elhurcoltak emlékének ápolása érdekében. Partnereink 2014 ben: Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet, Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium, Lévay József Közművelődési Egyesület, Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre. Támogatóink 2013-ben: Emberi Erőforrás Minisztérium, Miskolc Megyei Jogú Város (Kulturális Mecénás Alap). 

A TÁRSASÁG MEGALAKULÁSA

A Gulágkutatók Nemzetközi Társasága leendő tagsága első (alakuló) találkozó­jára 2008 júniusában Budapesten került sor a társaság megszervezését ösztönző, segítő amerikai-magyar professzorházaspár, Dr. Várdy Béla és Dr. Várdy Huszár Ágnes je­lenlétében. Ezen a találkozón a jelenlévők megfogalmazták az alakuló társaság kere­teit, célkitűzéseinek alapelveit, a további teendőket.
Ennek nyomán folyt egy éven át a szervezet kiépítése, a bíróság által előírt alapdoku­mentumok elkészítése, majd 2009 júniusában megszületett a bírósági határozat a GKN Társaság bejegyzéséről.
Még ebben a hónapban megszerveztük Miskolcon az első bemutatkozó – háromnapos -konferenciánkat és előadássorozatunkat, melyeknek a Miskolci Egyetem Történettudo­mányi Intézete, ill. a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium adott otthont és támoga­tást.

Zsíros Sándor

 

GKNT ELNÖKSÉGE 2011.

 

Tiszteletbeli elnökök:

Dr. Olofsson Placid Károly atya, Budapest

vitéz. Rózsás János dr.hc., Nagykanizsa
 

Elnök:

Dr. Bognár Zalán

 

Ügyvezető elnök:

Majorszki András

 

Titkár:

Makra Mónika

 

 

 

SZÁMLAVEZETŐ BANKUNK:

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Számlaszám: 54500112-10019360

Adószámunk: 19336521-1-05

 

Nyilvántartásba vétel:

B.-A.-Z. Megyei Bíróság 11. Pk.60.092/2009/6 ügyiratszám alatt.